Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) hispidulus (Fabricius, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony prawdopodobnie w całej Palearktyce (prócz skrajnych części północnych), wszędzie tam, gdzie występuje dziko lub jest uprawiana koniczyna lub lucerna; zawleczony w ubiegłym wieku do Ameryki Północnej, gdzie szeroko się rozprzestrzenił i jest głównym szkodnikiem lucerny. Zasiedla pola, łąki, doliny rzek i potoków, nasłonecznione zbocza, skarpy nasypów, pobrzeża lasów, zarośla, wydmy, wybrzeża piaszczyste, słonawiska, kamieniołomy oraz doły po wybranym piasku i żwirze. Jako rośliny żywicielskie podawane są przez większość autorów: koniczyna biała — Trifolium repens L., koniczyna łąkowa — T. pratense L., lucerna siewna — Medicago sativa L., lucerna nerkowata — M. lupulina L., wyka ptasia — Vicia cracca L., wyka płotowa — V. sepium L. i nostrzyk biały — Melilotus albus Med. Imagines są spotykane w ciągu całego roku — w zimie pod opadłym listowiem, w kępach traw, wśród mchów, pod resztkami roślinnymi sianem i słomą. Młode osobniki po opuszczeniu komór poczwarkowych ukazują się w lipcu-wrześniu. Samice w jesieni składają jaja pojedynczo do gleby. Rozwój embrionalny następuje na wiosnę, wtedy także samice ponownie znoszą jaja. W ciągu jednego dnia samica składa 2-5 jaj, ogółem w ciągu całego życia około 400 sztuk. Całkowity rozwój od jaja do imago trwa około trzech miesięcy. Larwy żerują początkowo w bulwkach korzeniowych, następnie wdrażają się w korzeń główny do głębokości około 10 cm pod powierzchnią gleby. Przepoczwarczenie odbywa się w komorze ziemnej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Pinowska 1976, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie (Albien 1905, Wengris 1961, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Albien 1905, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Mackiewicz 1971b, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Trzebiński 1916, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Podlasie: Grodzisk woj. Siedlce (Minda-Lechowska 1981), Łomazy (Cmoluch i in. 1983); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1874, Gerhardt 1890b, Schwarz i Letzner 1874, Frenzel 1936, Romankow i Ruszkowski 1955, Romankow 1957, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice kolo Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Wnuk i Wiech 1980, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Wiech i Wnuk 1985, Knutelski 1991, Jaworska i Wiech 1988, Wiech i Jaworska 1990); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Minda-Lechowska 1981, Wiech 1984, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c); Góry Świętokrzyskie (Osterloff 1882, Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1973, Cmoluch 1986b, Miczulski 1961, Ruszkowska 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Knutelski 1991, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984); Sudety Zachodnie (Harnisch 1925, Frenzel 1936); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Stefek 1939, Gondek i in. 1966, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991); Tatry (Nowicki M. 1873, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska południowo-wschodnia (Cmoluch i Minda-Lechowska 1981); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Zachodnie» (Brischke 1883); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1890b); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
W Polsce jest chrząszczem pospolitym w całym kraju, notowanym ze wszystkich krain z wyjątkiem Sudetów Wschodnich i Kotliny Nowotarskiej.