Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) hispidulus (Fabricius, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony prawdopodobnie w całej Palearktyce (prócz skrajnych części północnych), wszędzie tam, gdzie występuje dziko lub jest uprawiana koniczyna lub lucerna; zawleczony w ubiegłym wieku do Ameryki Północnej, gdzie szeroko się rozprzestrzenił i jest głównym szkodnikiem lucerny. Zasiedla pola, łąki, doliny rzek i potoków, nasłonecznione zbocza, skarpy nasypów, pobrzeża lasów, zarośla, wydmy, wybrzeża piaszczyste, słonawiska, kamieniołomy oraz doły po wybranym piasku i żwirze. Jako rośliny żywicielskie podawane są przez większość autorów: koniczyna biała — Trifolium repens L., koniczyna łąkowa — T. pratense L., lucerna siewna — Medicago sativa L., lucerna nerkowata — M. lupulina L., wyka ptasia — Vicia cracca L., wyka płotowa — V. sepium L. i nostrzyk biały — Melilotus albus Med. Imagines są spotykane w ciągu całego roku — w zimie pod opadłym listowiem, w kępach traw, wśród mchów, pod resztkami roślinnymi sianem i słomą. Młode osobniki po opuszczeniu komór poczwarkowych ukazują się w lipcu-wrześniu. Samice w jesieni składają jaja pojedynczo do gleby. Rozwój embrionalny następuje na wiosnę, wtedy także samice ponownie znoszą jaja. W ciągu jednego dnia samica składa 2-5 jaj, ogółem w ciągu całego życia około 400 sztuk. Całkowity rozwój od jaja do imago trwa około trzech miesięcy. Larwy żerują początkowo w bulwkach korzeniowych, następnie wdrażają się w korzeń główny do głębokości około 10 cm pod powierzchnią gleby. Przepoczwarczenie odbywa się w komorze ziemnej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Pinowska 1976, Stachowiak P. 1987b
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Zumpt 1931
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Albien 1905, Wengris 1961, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Wanat 1989
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Albien 1905, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Mackiewicz 1971b, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Trzebiński 1916, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 19 Podlasie Grodzisk woj. Siedlce Minda-Lechowska 1981
KFP 19 Podlasie Łomazy Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Puszcza Białowieska Karpiński 1958, Gotwald 1968
KFP 19 Dolny Śląsk Gerhardt 1874, Gerhardt 1890b, Schwarz i Letzner 1874, Frenzel 1936, Romankow i Ruszkowski 1955, Romankow 1957, Pomorski 1984
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Siemianice kolo Kępna Stachowiak P. 1992c
KFP 19 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Wnuk i Wiech 1980, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Wiech i Wnuk 1985, Knutelski 1991, Jaworska i Wiech 1988, Wiech i Jaworska 1990
KFP 19 Wyżyna Małopolska Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Minda-Lechowska 1981, Wiech 1984, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Osterloff 1882, Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1973, Cmoluch 1986b, Miczulski 1961, Ruszkowska 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Knutelski 1991, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska Kotula 1873, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984
KFP 19 Sudety Zachodnie Harnisch 1925, Frenzel 1936
KFP 19 Beskid Zachodni Kotula 1873, Stefek 1939, Gondek i in. 1966, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991
KFP 19 Beskid Wschodni Trella 1934, Petryszak 1982
KFP 19 Bieszczady Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 19 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991
KFP 19 Tatry Nowicki M. 1873, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993
KFP 19 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska południowo-wschodnia Cmoluch i Minda-Lechowska 1981
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 19 «Prusy Zachodnie» Brischke 1883
KFP 19 «Śląsk» Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 19 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Gerhardt 1890b
KFP 19 «województwo krakowskie» Juszczyk 1950

Uwagi:
W Polsce jest chrząszczem pospolitym w całym kraju, notowanym ze wszystkich krain z wyjątkiem Sudetów Wschodnich i Kotliny Nowotarskiej.