Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) humeralis Stephens, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący basen Morza Śródziemnego i niemal całą Europę z wyjątkiem północnej części Fennoskandii, docierający na wschód do Azji Środkowej; zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich; w niektórych okolicach może wyrządzać szkody w uprawach koniczyny i lucerny. Spotykany na suchych i wilgotnych miejscach — na łąkach, pastwiskach, murawach, polach, zboczach, skarpach nasypów, przydrożach, zaroślach, miejscach ruderalnych, w kamieniołomach, dołach po wybranym piasku i żwirze. Roślinami żywicielskimi tego ryjkowca są wszystkie krajowe gatunki lucerny — Medicago L.; na ich uprawach niekiedy powoduje szkody. Postacie dojrzałe wydobywają się z komór poczwarkowych w ziemi na początku sierpnia. Samica składa jesienią w glebę jaja, które zimują, a wiosną ponawia składanie jaj. Larwy żerują w bulwkach korzeniowych i na korzonkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Pinowska 1976, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931), nadl. Dębno — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1871, Lentz 1879), Puszcza Augustowska (Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Lipa i in. 1977, Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Podlasie: Grodzisk woj. Siedlce (Cmoluch i Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska 1981), Łomazy (Cmoluch i in. 1983); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1932b, Polentz 1933, Romankow i Ruszkowski 1955, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1910, Graczyk i Michocki 1976, Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Chłodny 1978, Kuśka 1982, Knutelski 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Cmoluch i Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska 1981, Wiech 1984, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Miczulski 1961, Ruszkowska 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Cmoluch i Minda 1981, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Knutelski 1991, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Cmoluch i Minda-Lechowska 1981, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Gondek i in. 1966, Pawłowski J. 1967, Kuśka 1982, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Knutelski i Kuśka 1991, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska południowo-wschodnia (Cmoluch i Łętowski 1981); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Letzner 1871, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)