Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) humeralis Stephens, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący basen Morza Śródziemnego i niemal całą Europę z wyjątkiem północnej części Fennoskandii, docierający na wschód do Azji Środkowej; zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich; w niektórych okolicach może wyrządzać szkody w uprawach koniczyny i lucerny. Spotykany na suchych i wilgotnych miejscach — na łąkach, pastwiskach, murawach, polach, zboczach, skarpach nasypów, przydrożach, zaroślach, miejscach ruderalnych, w kamieniołomach, dołach po wybranym piasku i żwirze. Roślinami żywicielskimi tego ryjkowca są wszystkie krajowe gatunki lucerny — Medicago L.; na ich uprawach niekiedy powoduje szkody. Postacie dojrzałe wydobywają się z komór poczwarkowych w ziemi na początku sierpnia. Samica składa jesienią w glebę jaja, które zimują, a wiosną ponawia składanie jaj. Larwy żerują w bulwkach korzeniowych i na korzonkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Pinowska 1976, Stachowiak P. 1987b
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Zumpt 1931
KFP 19 Pojezierze Pomorskie nadl. Dębno — rezerwat Kozielec Gotwald 1968
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Ełk Lentz 1871, Lentz 1879
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Puszcza Augustowska Wanat 1989
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Lipa i in. 1977, Stachowiak P. i Baraniak 1980
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 19 Podlasie Grodzisk woj. Siedlce Cmoluch i Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska 1981
KFP 19 Podlasie Łomazy Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Dolny Śląsk Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1932b, Polentz 1933, Romankow i Ruszkowski 1955, Pomorski 1984
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Gerhardt 1910, Graczyk i Michocki 1976, Stachowiak P. 1992c
KFP 19 Górny Śląsk Chłodny 1978, Kuśka 1982, Knutelski 1991
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Cmoluch i in. 1975, Cmoluch i Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska 1981, Wiech 1984, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Miczulski 1961, Ruszkowska 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Cmoluch i Minda 1981, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Knutelski 1991, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Cmoluch i Minda-Lechowska 1981, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Zachodnie Gerhardt 1910
KFP 19 Beskid Zachodni Gondek i in. 1966, Pawłowski J. 1967, Kuśka 1982, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991
KFP 19 Beskid Wschodni Trella 1934, Petryszak 1982
KFP 19 Bieszczady Petryszak 1982
KFP 19 Pieniny Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Tatry Knutelski i Kuśka 1991, Knutelski 1993
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska południowo-wschodnia Cmoluch i Łętowski 1981
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857
KFP 19 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 19 «Śląsk» Letzner 1871, Kuhnt 1912
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 19 «województwo krakowskie» Juszczyk 1950