Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) inops Schönherr in Ménétries, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Szeroko rozmieszczony gatunek od północnych części Hiszpanii i Włoch oraz południowej Francji poprzez środkową i wschodnią część Europy aż po Kaukaz i Mongolię. W Polsce znany głównie z południowych krain, w środkowej i północnej części kraju występuje prawdopodobnie lokalnie. Zasiedla tereny otwarte, głównie pola piaszczyste, pastwiska, nasłonecznione zbocza, suche murawy, wrzosowiska, doły po wybranym piasku i żwirze. Żyje na lucernie sierpowatej — Medicago falcata L. i lucernie siewnej — M. sativa L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie pojawiają się w kwietniu i przeżywają do września. Samica w maju i czerwcu składa jaja do gleby, ogółem do 1500 sztuk. Larwy żerują początkowo w bulwkach korzeniowych, następnie wdrażają się w silniejsze korzenie. W drugiej połowie lipca wywędrowują do gleby na przepoczwarzenie. Młoda generacja pojawia się na powierzchni w sierpniu i żeruje na roślinach, następnie jesienią wyszukuje kryjówek na przezimowanie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.