Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) inops Schönherr in Ménétries, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Szeroko rozmieszczony gatunek od północnych części Hiszpanii i Włoch oraz południowej Francji poprzez środkową i wschodnią część Europy aż po Kaukaz i Mongolię. W Polsce znany głównie z południowych krain, w środkowej i północnej części kraju występuje prawdopodobnie lokalnie. Zasiedla tereny otwarte, głównie pola piaszczyste, pastwiska, nasłonecznione zbocza, suche murawy, wrzosowiska, doły po wybranym piasku i żwirze. Żyje na lucernie sierpowatej — Medicago falcata L. i lucernie siewnej — M. sativa L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie pojawiają się w kwietniu i przeżywają do września. Samica w maju i czerwcu składa jaja do gleby, ogółem do 1500 sztuk. Larwy żerują początkowo w bulwkach korzeniowych, następnie wdrażają się w silniejsze korzenie. W drugiej połowie lipca wywędrowują do gleby na przepoczwarzenie. Młoda generacja pojawia się na powierzchni w sierpniu i żeruje na roślinach, następnie jesienią wyszukuje kryjówek na przezimowanie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Bielinek nad Odrą Zumpt 1931, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Podlasie Szymczakowski 1965
KFP 19 Dolny Śląsk Legnica Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Cmoluch i in. 1983, Romankow i Ruszkowski 1955
KFP 19 Górny Śląsk Ligota Dolna Kuśka 1973, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1960, Cmoluch i in. 1975, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983, Kuśka 1989c, Petryszak 1991
KFP 19 Wyżyna Lubelska Tenenbaum 1931, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Cmoluch 1963, Cmoluch i Minda-Lechowska 1981, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Zachodnie Brachów woj. Legnica Gerhardt 1910
KFP 19 Sudety Wschodnie Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Beskid Zachodni Petryszak 1981, Petryszak 1982
KFP 19 Beskid Wschodni Trella 1934, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Pieniny Petryszak 1981, Petryszak 1982
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Śląsk» Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910