Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Sitona (Sitona) languidus Gyllenhal in Schönherr, 1834
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową, środkową i południowo-wschodnią część Europy, notowany nadto z Kaukazu. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste po regiel górny. Występuje w jasnych lasach, zaroślach, suchych łąkach, nasłonecznionych zboczach, skarpach grobli i tam, przydrożach i murawach naskalnych. Jest monofagiem, żerującym na cieciorce pstrej — Caronilla varia L. Postacie dojrzałe spotyka się w ciągu całego roku, na roślinach od połowy kwietnia do października, w pozostałych miesiącach w glebie, ściółce i wśród mchów. Stadia przedimaginalne i szczegóły rozwoju nie są znane. Młode imagines po wydobyciu się z komór poczwarkowych spotykano od drugiej połowy lipca do połowy września.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Neresheimer i Wagner H. 1929, Zumpt 1931, Neresheimer i Wagner H. 1939); Podlasie (Szymczakowski 1965, Cmoluch i in. 1983); Dolny Śląsk (Letzner 1881b, Gerhardt 1890b, Kolbe W. 1924, Polentz 1933, Polentz 1936e, Romankow i Ruszkowski 1955, Kuśka 1977, Cmoluch i in. 1983); Górny Śląsk (Polentz 1939b, Kuśka 1973, Kuśka 1977, Cmoluch i in. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Anonim 1922, Smreczyński 1929, Dieckmann 1966c, Witkowski Z. 1975, Kuśka 1977, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Kuśka 1977, Kuśka 1989c, Petryszak 1981, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b, Łętowski 1981, Petryszak 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1931, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Stachowiak P. 1988b, Kania 1991b); Beskid Zachodni (Wanka 1920, Hubenthal 1929b, Gondek i in. 1966, Kuśka 1977, Kuśka 1982, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni (Smreczyński 1955c, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983); Pieniny (Tenenbaum 1931, Tenenbaum 1938, Gotwald 1968, Kuśka 1977, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Cmoluch i in. 1983, Petryszak i Knutelski 1987); Polska (Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Dieckmann 1980); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916)