Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Sitona (Sitona) lepidus Gyllenhal in Schönherr, 1834
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w basenie Morza Śródziemnego i prawie całej Europie (prócz skrajnych obszarów północnych), sięgający na wschód po Syberię, notowany poza tym jako zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce ryjkowiec pospolity, rozsiedlony na całym obszarze od wybrzeży Bałtyku po Karpaty. Zamieszkuje zarówno wilgotne, jak i suche środowiska; spotyka się go na łąkach, pobrzeżach lasów, skarpach tam i grobli, torfowiskach, słonawiskach, w dołach cegielnianych, kamieniołomach, uprawach roślin motylkowatych, miejscach ruderalnych, ogrodach, parkach i na skwerach miejskich. Żyje na koniczynie łąkowej — Trifolium pratense L., koniczynie białoróżowej — T. hybridum L., koniczynie białej — T. repens L., lucernie siewnej — Medicago sativa L. i może wyrządzać szkody w uprawach tych roślin. Postacie dojrzałe poławiano w ciągu całego roku, na roślinach od kwietnia do połowy listopada, zimą w ściółce, kępach traw i na glebie pod szczątkami roślinnymi. Samice składają jaja do gleby od wiosny do jesieni. Larwy żerują na korzeniach. Z jaj wcześniej złożonych wywodzi się nowe pokolenie przed jesienią, z jaj złożonych później pochodzą larwy, które dopiero po przezimowaniu przeobrażają się wiosną roku następnego.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Zumpt 1931
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Wengris 1961, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gotwald 1968, Wanat 1989
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922, Cmoluch 1958b, Cmoluch 1960, Cmoluch 1961, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Iwan 1988
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Chudzicka i Cholewicka 1990
KFP 19 Podlasie Karpiński 1949d, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Puszcza Białowieska Gotwald 1968
KFP 19 Dolny Śląsk Schwarz i Letzner 1874, Letzner 1881b, Gerhardt 1890b, Romankow i Ruszkowski 1955
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Oborniki Śląskie Letzner 1881b, Gerhardt 1890b
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Stachowiak P. 1992c
KFP 19 Górny Śląsk Kelch 1852, Roger 1856, Schubert 1934, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1866, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Petryszak 1971, Wnuk i Wiech 1980, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Wiech i Jaworska 1990, Knutelski 1991
KFP 19 Wyżyna Małopolska Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Wiech 1984, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Wiech 1984, Wiech 1985b, Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1958b, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Miczulski 1961, Ruszkowska 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i Minda 1978, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Wiech 1984, Wiech 1985b, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Knutelski 1991, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984
KFP 19 Nizina Sandomierska Osuchy nad Tanwią Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Zachodnie Letzner 1881b, Gerhardt 1890b
KFP 19 Sudety Wschodnie Gutfleisch 1859, Letzner 1881b, Gerhardt 1890b
KFP 19 Beskid Zachodni Kotula 1874, Stobiecki 1883, Gondek i in. 1966, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991
KFP 19 Kotlina Nowotarska Zakopane Łomnicki M.A. 1886
KFP 19 Beskid Wschodni Trella 1934, Petryszak 1982
KFP 19 Bieszczady Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 19 Bieszczady Zatwarnica Malkin B.*
KFP 19 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Tatry Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Nowicki M. 1873, Jakuczun i Kuśka 1979, Jakuczun i Kuśka 1987, Petryszak 1982, Knutelski 1993
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 19 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Schilsky 1888, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 19 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845
KFP 19 «województwo krakowskie» Juszczyk 1950