Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) lineellus (Bonsdorff, 1785)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek szeroko rozmieszczony od zachodniej Europy wzdłuż wybrzeży Atlantyku aż do północnej Skandynawii, na wschód sięgający po Syberię i Mongolię, wykazywany nadto z Ameryki Północnej (prawdopodobnie zawleczony). Nie notowany jeszcze ze wschodniej części Europy Środkowej. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju, jednak S. Smreczyński (1959b, 1966), M. Mazur (1983, 1992) oraz M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) nie potwierdzają wcześniejszych informacji o znalezieniu omawianego gatunku w naszym kraju. Występuje na polach uprawnych, łąkach, miejscach ruderalnych i pobrzeżach lasu. Jako rośliny żywicielskie podawane są różne gatunki roślin z rodziny motylkowatych — Papilionaceae: lucerna siewna — Medicago sativa L., wyka siewna — Vicia sativa L., wyka ptasia — V. cracca L., koniczyna biała — Trifolium repens L., koniczyna białoróżowa — T. hybridum L., koniczyna łąkowa — T. pratense L., groch zwyczajny — Pisum sativum L. i groszek żółty — Lathyrus pratensis L. Na uprawach koniczyny i lucerny może niekiedy wyrządzać poważne szkody. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do października. Samice składają jaja od maja do połowy lipca. Rozwój larwalny podobny do rozwoju S. (S.) lineatus (L.).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Pruszcz Gdański, Rokitnica koło Pruszcza Gdańskiego, Gdańsk-Oliwa Kniephof 1935y
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Horion 1951
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Tenenbaum 1931, Trella 1934
KFP 19 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 19 Dolny Śląsk Schwarz i Letzner 1874, Kolbe W. 1919, Polentz 1936e, Romankow i Ruszkowski 1955
KFP 19 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Smreczyński 1929, Tenenbaum 1931, Trella 1934
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1931, Trella 1934
KFP 19 Beskid Zachodni Wanka 1917b, Smreczyński 1929, Tenenbaum 1931, Trella 1934
KFP 19 Beskid Wschodni Smreczyński 1929, Trella 1934
KFP 19 Pieniny Tenenbaum 1931
KFP 19 Polska Smulikowski 1924
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 19 «Śląsk» Schilling 1845, Kolbe W. 1916b, Tenenbaum 1931, Emden i Emden 1939
KFP 19 «Galicja» Kerstens 1958
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845