Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) longulus Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony od środkowej i wschodniej części Europy po Kaukaz i Syberię. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju prócz wyższych partii górskich. Zasiedla pola uprawne, suche łąki, pastwiska, ugory, przydroża, zarośla, kserotermiczne zbocza, stoki wapienne i piaszczyste. Żeruje na wszystkich krajowych lucernach — Medicago L. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i przeżywają do września. Samica składa jaja w lipcu i sierpniu. Larwy żerują w bulwkach korzeniowych i na korzeniach. Zimują w glebie, przepoczwarczają się wiosną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: