Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) puncticollis Stephens, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem basen Morza Śródziemnego, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii, południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii, a na wschód do Syberii Zachodniej, Azji Mniejszej i Azji Środkowej. W Polsce oprzędzik cętkowany występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste. Poławiany na polach uprawnych lucerny i koniczyny, łąkach, pastwiskach, miedzach, miejscach ruderalnych, nasłonecznionych zboczach, w dolinach rzek i potoków. Jako rośliny żywicielskie były podawane: lucerna siewna — Medicago sativa L., kończyna biała — Trifolium repens L, koniczyna białoróżowa — T. hybridum L., koniczyna łąkowa — T. pratense L., koniczyna pogięta — T. medium L., nostrzyk biały — Melilotus albus Med. i bób — Vicia faba L. Postacie dojrzałe spotyka się od maja do października, młode osobniki po wylęgnięciu w czerwcu i lipcu. Larwy żerują na korzeniach i zimują w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1861, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931, Honczarenko 1962b, Honczarenko 1969); Pojezierze Mazurskie (Wengris 1961, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Myrdzik 1934, Górny 1968, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cholewicka-Wiśniewska 1981); Podlasie: Grodzisk woj. Siedlce (Minda-Lechowska 1981), Knyszewice koło Sokółki (Lasoń A.*); Dolny Śląsk (Romankow i Ruszkowski 1955); Górny Śląsk (Obarski 1961b, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983, Wiech 1984); Wyżyna Małopolska (Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Cmoluch i in. 1975, Wiech 1984, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Miczulski 1961, Ruszkowska 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Wiech 1984, Wiech 1985b, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: okolice Karpacza (Stachowiak P. 1988b), Góry Bystrzyckie — Spalona (Lasoń A.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854); Beskid Zachodni (Gondek i in. 1966, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Kuśka 1987); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Lentz 1886); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)