Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) regensteinensis (Herbst, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący głównie zachodnią część Podobszaru Śródziemnomorskiego po Włochy oraz Europę Środkową, na północ docierający do Wysp Brytyjskich i Danii, notowany ponadto z Finlandii i południowej Szwecji. W Polsce jest chrząszczem mało znanym. Dawne wzmianki z ubiegłego stulecia o jego występowaniu w naszym kraju zapewne wydały się S. Smreczyńskiemu niewiarygodne, gdyż w swym kluczu do oznaczania ryjkowców podał, że S. (S.) regensteinensis (Herbst) nie był znaleziony w Polsce. Do fauny krajowej był natomiast zaliczony przez M. Łomnickiego (1913) oraz wykazany ogólnikowo z Polski w katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987). Niedawno odkryto go na dwu stanowiskach na Pomorzu. Występuje na suchych łąkach, słonecznych wzgórzach, piaszczystych pobrzeżach lasu, wydmach, wrzosowiskach i w widnych zaroślach. Żyje na żarnowcu miotlastym — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., bywa spotykany też na różnych gatunkach janowców — Genista L. i szczodrzeńców — Cytisus L. Pojaw postaci dojrzałych przypada na marzec-październik. Samica składa wiosną na glebę do około 750 jaj. Larwy po wykluciu wdrażają się w glebę i poszukują bulwek korzeniowych, w których żerują, następnie przenoszą się na korzonki i korzenie, gdzie wygryzają rynienkowate żerowiska; na przepoczwarzenie przechodzą do gleby w sierpniu lub we wrześniu. Stadium poczwarki trwa około trzech tygodni. Młoda generacja wydobywa się z gleby i wdrapuje się na rośliny, gdzie żeruje, następnie jesienią poszukuje kryjówek na przezimowanie w glebie, ściółce pod krzakami i wśród mchów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Golczewo Pomorskie (Petryszak i Mazur 1981); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kania 1991d); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń (Szulczewski 1922), Puszcza Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1984); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Fein 1884c); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Stachowiak P. 1984, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Zachodnia (Dieckmann 1980); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Kuhnt 1912)