Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) sulcifrons (Thunberg, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w prawie całej Europie (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), wykazywany poza tym z Syberii, Kaukazu, Azji Mniejszej, Azji Środkowej i Maroka. W Polsce oprzędzik koniczynowy jest bardzo pospolity w całym kraju — nie notowano go jeszcze tylko z Kotliny Nowotarskiej. Zamieszkuje wilgotne i suche środowiska na terenach nizinnych i górzystych aż do strefy subalpejskiej. Spotyka się go na polach uprawnych, łąkach, pastwiskach, skarpach, miejscach o charakterze ruderalnym, wrzosowiskach, pobrzeżach lasu i dołach po wybranym piasku i glinie. Jako rośliny żywicielskie podawane są przez różnych autorów koniczyna łąkowa — Trifolium pratense L., koniczyna pogięta — T. medium L., koniczyna biała — T. repens L., koniczyna białoróżowa — T. hybridum L., lucerna siewna — Medicago sativa L. i soczewica jadalna — Lens esculenta Mnch. Oprzędzik ten przy gromadnym pojawie może wyrządzać poważne szkody w uprawach koniczyny i lucerny. Postacie dojrzałe są spotykane w ciągu całego roku, przy czym młoda generacja od lipca do połowy października. Na jesieni samice składają jaja, które zimują; larwy z nich pochodzące wykluwają się w marcu. Wiosną samice po przezimowaniu ponawiają składanie jaj od kwietnia do czerwca. Larwy żerują w bulwkach korzeniowych i na delikatnych korzonkach. Przepoczwarczenie następuje w komorach ziemnych. Stadium poczwarki trwa około czterech tygodni. W wyniku długiego okresu składania jaj, pojaw larw, poczwarek i młodych imagines rozciąga się do przeszło trzech miesięcy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Labler 1920, Bartoszyński 1937, Kleine 1940, Pawłowski J. 1966, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie (Timm 1929, Zumpt 1931, Gotwald 1968, Honczarenko 1970); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1857, Wengris 1961, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1882, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Gruhl 1933, Obarski 1960b, Obarski 1961b, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Tenenbaum 1938, Szujecki 1959, Obarski 1960b, Obarski 1961b, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Podlasie (Roubal 1910b, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983), Różanystok (Malkin B.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Karpiński 1949d, Karpiński 1958), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1911, Gerhardt 1911d, Frenzel 1936, Romankow i Ruszkowski 1955, Romankow 1957, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Schubert 1934, Obarski 1960b, Obarski 1961b, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Wiech 1984, Wiech i Jaworska 1990, Knutelski 1991); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Woroniecka 1928, Cmoluch i in. 1975, Wiąckowski 1978, Minda-Lechowska 1981, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Woroniecka 1928, Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Miczulski 1961, Ruszkowska 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Wiech 1985b, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Knutelski 1991, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1924, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Harnisch 1925, Skwarra 1929, Frenzel 1936, Stachowiak P. 1988b); Sudety Wschodnie (Koltze 1873, Frenzel 1936); Beskid Zachodni (Kotula 1874, Stobiecki 1883, Gondek i in. 1966, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1977); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Cmoluch i Staniec 1989, Knutelski 1991); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska południowo-wschodnia (Cmoluch i Łętowski 1981, Cmoluch i Minda-Lechowska 1981); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)