Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) suturalis Stephens, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Pospolity gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Palearktyce (nie notowany z Afryki Północnej), w Europie sięgający poza koło podbiegunowe. W Polsce, aczkolwiek nie jest znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Spotyka się go na polach, łąkach, pastwiskach, przydrożach, miejscach ruderalnych, suchych zboczach i skarpach, wrzosowiskach, słonawiskach, pobrzeżach lasu i w żywopłotach. Żyje na groszku żółtym — Lathyrus pratensis L., ale bywa spotykany także na wyce ptasiej — Vicia cracca L., wyce kosmatej — V. villosa Roth i wilżynach — Ononis L. Postacie dojrzałe spotyka się w ciągu całego roku — w zimie w ściółce, kępach trawy, pod resztkami roślinnymi; młode pokolenie pojawia się od sierpnia do połowy października.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Lentz 1879, Zumpt 1931, Gotwald 1968, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Lentz 1871, Lentz 1879, Wengris 1961, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Żmigród Polentz 1936e
KFP 19 Nizina Mazowiecka Warszawa i okolice Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Puszcza Białowieska Karpiński 1958, Gotwald 1968, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Dolny Śląsk Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Frenzel 1936, Polentz 1936e, Cmoluch i in. 1983, Pomorski 1984
KFP 19 Górny Śląsk Kuśka 1982, Cmoluch i in. 1983, Knutelski 1991
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Witkowski Z. 1975, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983, Knutelski 1991
KFP 19 Wyżyna Małopolska Cmoluch i in. 1975, Petryszak 1988, Petryszak 1991
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Cmoluch 1963, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska Księżpol Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Nizina Sandomierska Puszcza Niepołomicka Witkowski Z. i Mazur M. 1983
KFP 19 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Frenzel 1936, Cmoluch i in. 1983, Stachowiak P. 1988b
KFP 19 Sudety Wschodnie góra Biskupia Kopa Kelch 1852
KFP 19 Beskid Zachodni Wanka 1917b, Wanka 1920, Gondek i in. 1966, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Cmoluch i in. 1983, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991
KFP 19 Beskid Wschodni Trella 1934, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Bieszczady Petryszak 1982
KFP 19 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991
KFP 19 Tatry Petryszak 1982, Kuśka 1987
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Knutelski 1993
KFP 19 «Prusy Zachodnie» Helm 1888
KFP 19 «Śląsk» Zebe G. 1853, Bach 1854, Letzner 1871, Leder 1872, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «województwo krakowskie» Juszczyk 1950