Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Sitona (Sitona) suturalis Stephens, 1831
Opis w KFP:
[tom 19]
Pospolity gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Palearktyce (nie notowany z Afryki Północnej), w Europie sięgający poza koło podbiegunowe. W Polsce, aczkolwiek nie jest znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Spotyka się go na polach, łąkach, pastwiskach, przydrożach, miejscach ruderalnych, suchych zboczach i skarpach, wrzosowiskach, słonawiskach, pobrzeżach lasu i w żywopłotach. Żyje na groszku żółtym — Lathyrus pratensis L., ale bywa spotykany także na wyce ptasiej — Vicia cracca L., wyce kosmatej — V. villosa Roth i wilżynach — Ononis L. Postacie dojrzałe spotyka się w ciągu całego roku — w zimie w ściółce, kępach trawy, pod resztkami roślinnymi; młode pokolenie pojawia się od sierpnia do połowy października.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie (Lentz 1879, Zumpt 1931, Gotwald 1968, Cmoluch i in. 1983); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1871, Lentz 1879, Wengris 1961, Cmoluch i in. 1983); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żmigród (Polentz 1936e); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Cmoluch i in. 1983); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968, Cmoluch i in. 1983); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Frenzel 1936, Polentz 1936e, Cmoluch i in. 1983, Pomorski 1984); Górny Śląsk (Kuśka 1982, Cmoluch i in. 1983, Knutelski 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Witkowski Z. 1975, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983, Knutelski 1991); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Petryszak 1988, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Roztocze (Cmoluch 1963, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: Księżpol (Tenenbaum 1913, Cmoluch i in. 1983), Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Frenzel 1936, Cmoluch i in. 1983, Stachowiak P. 1988b); Sudety Wschodnie: góra Biskupia Kopa (Kelch 1852); Beskid Zachodni (Wanka 1917b, Wanka 1920, Gondek i in. 1966, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Cmoluch i in. 1983, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991); Tatry (Petryszak 1982, Kuśka 1987); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Smreczyński 1976, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Knutelski 1993); «Prusy Zachodnie» (Helm 1888); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Letzner 1871, Leder 1872, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)