Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) tibialis (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich i Danii, ponadto notowany jako zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Spotyka się go na suchych łąkach, pastwiskach, murawach, słonecznych wzgórzach, zaroślach, wrzosowiskach, piaszczystych dolinach rzecznych i w jasnych lasach, zwłaszcza sosnowych. Jako rośliny żywicielskie były podawane żarnowiec miotlasty — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., szczodrzeniec czerniejący — Cytisus nigricans L., szczodrzeniec zmienny — C. albus Hacq., szczodrzeniec ruski — C. ruthenicus Fisch., janowiec barwierski — Genista tinctoria L. i janowiec włosisty — G. pilosa L. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do października; młode pokolenie pojawia się w końcu sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916, Cmoluch i in. 1983); Pojezierze Pomorskie (Oko 1976); Pojezierze Mazurskie (Wengris 1961, Cmoluch i in. 1983); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Wagner H. 1941, Oko 1963, Oko 1976, Cmoluch i in. 1983); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Cmoluch i in. 1983); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Cmoluch i in. 1983); Dolny Śląsk (Gerhardt 1897, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Romankow i Ruszkowski 1955, Bartkowska 1976, Cmoluch i in. 1983, Pomorski 1984); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Chłodny 1978, Kuśka 1982, Cmoluch i in. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Dieckmann 1966c, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1983, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Cmoluch i in. 1983); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Gondek i in. 1966, Kuśka 1982, Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955c, Cmoluch i in. 1983); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Cmoluch i in. 1983); Polska (Tarnani 1903, Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)