Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) tibialis (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich i Danii, ponadto notowany jako zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Spotyka się go na suchych łąkach, pastwiskach, murawach, słonecznych wzgórzach, zaroślach, wrzosowiskach, piaszczystych dolinach rzecznych i w jasnych lasach, zwłaszcza sosnowych. Jako rośliny żywicielskie były podawane żarnowiec miotlasty — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., szczodrzeniec czerniejący — Cytisus nigricans L., szczodrzeniec zmienny — C. albus Hacq., szczodrzeniec ruski — C. ruthenicus Fisch., janowiec barwierski — Genista tinctoria L. i janowiec włosisty — G. pilosa L. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do października; młode pokolenie pojawia się w końcu sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Oko 1976
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Wengris 1961, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Wagner H. 1941, Oko 1963, Oko 1976, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Dolny Śląsk Gerhardt 1897, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Romankow i Ruszkowski 1955, Bartkowska 1976, Cmoluch i in. 1983, Pomorski 1984
KFP 19 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Chłodny 1978, Kuśka 1982, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Dieckmann 1966c, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1983, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Beskid Zachodni Kotula 1873, Gondek i in. 1966, Kuśka 1982, Petryszak 1982
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Smreczyński 1955c, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Pieniny Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Polska Tarnani 1903, Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857
KFP 19 «Śląsk» Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Kuhnt 1912
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 19 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845