Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) waterhousei Walton, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, wykazywany ponadto z Algierii. W Polsce notowany głównie z krain południowych oraz nielicznych wyspowych stanowisk na Nizinie. Wielkopolsko-Kujawskiej i Nizinie: Mazowieckiej. Zamieszkuje głównie, nasłonecznione zbocza, suche murawy, zarośla, przydroża, rzadziej wilgotne łąki, doliny rzek i potoków, rowy, słonawiska i doły po wybranej glinie. Żyje: na komonicy wąskolistnej — Lotus tenuifolius (L.) Rchb., komonicy błotnej — L. uliginosus Schk., komonicy zwyczajnej — L. corniculatus L., i lucernie nerkowatej — Medicago lupulina L. Postacie dojrzale-spotykano w ciągu całego roku, osobniki młode po wylęgnięciu od połowy lipca do września. Przebieg rozwoju i szczegóły, bionomii nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: