Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Szwecji i Finlandii po środkową i południową część Europy; notowany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Syberii Zachodniej. W Polsce występuje na terenach nizinnych i wyżynnych, nie jest jeszcze znany z Sudetów. Zamieszkuje pola, suche łąki, murawy, pastwiska, przydroża, miejsca ruderalne, skarpy nasypów, wydmy, ogrody warzywne i owocowe, kamieniołomy oraz doły po wybranej glinie, piasku i żwirze. Gatunek polifagiczny, żerujący na liściach i pączkach roślin zielnych należących do różnych rodzin. Jako rośliny żywicielskie są podawane przez różnych autorów: burak zwyczajny — Beta vulgaris L, łopian większy — Arctium lappa L., oset zwisły — Carduus nutans L., ostrożeń polny — Cirsium arvense (L.) Scop., powój polny — Convolvulus arvensis L., koniczyny — Trifolium L., pokrzywy — Urtica L., rdesty — Polygonum L. i łobody — Atriplex L. Przy masowym pojawie wyrządza szkody w uprawach buraków, sałaty, koniczyn, roślin strączkowych i innych. Postacie dojrzałe pojawiają się na roślinach od połowy maja i żerują do sierpnia, głównie rano i wieczorem, w dzień kryją się pod roślinami. Samica w końcu maja składa około 300 jaj, grupkami po około 20 sztuk, do gleby lub w pobliżu roślin. Rozwój embrionalny trwa około trzech tygodni. Larwy żerują w szyi korzeniowej, łodydze i na korzeniach, zimują w glebie i ponawiają żerowanie wiosną. Przepoczwarczenie następuje w czerwcu-lipcu w komorach ziemnych, gdzie wylęgnięte niedojrzałe imagines pozostają aż do wiosny roku następnego. Cały rozwój od jaja aż do wydobycia imagines na powierzchnię trwa dwa lata, przy niesprzyjających warunkach nawet trzy. Postacie dojrzałe po kopulacji i złożeniu jaj wymierają, niektóre zaś zimują jeszcze raz i na wiosnę wznawiają żerowanie i rozmnażanie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Kuntze R. 1936); Pojezierze Pomorskie (Kéler 1927, Zumpt 1931, Ruszkowski J.W. 1933, Honczarenko 1962b, Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Ruszkowski J.W. 1935e, Kuntze R. 1936, Bogucki 1974, Gromadzka 1980); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Kubacka-Szmidtgal 1974, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Gromadzka 1980); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Romankow i Ruszkowski 1955, Rayski 1958, Romankow 1963); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Rayski 1958, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Winiarska 1986, Knutelski 1991); Wyżyna Małopolska (Minda-Lechowska 1981, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Ruszkowski J.W. i Krasucki 1935, Kuntze R. 1936, Miczulski 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Honczarenko 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Knutelski 1991, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Ruszkowski J.W. i Krasucki 1935, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska 1981, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: Przeworsk (Krasucki 1926, Ruszkowski J.W. 1933); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Reitter 1870, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuśka 1982, Petryszak 1982, Knutelski 1991); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1968b, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Schilling 1845, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)