Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlorophanus graminicola Schönherr in Ménétries, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony od południowej Francji i północnych Włoch po środkowe i południowo-wschodnie obszary Europy. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Postacie dojrzałe spotykano od maja do sierpnia, głównie w dolinach rzek i potoków — na olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch., wierzbie siwej — Salix incana Schrk., topolach — Populus L. oraz w olszynach na pokrzywie zwyczajnej — Urtica dioica L. Niższe postacie rozwojowe oraz szczegóły bionomii nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Riedel 1893, Schumann 1908, Schilsky 1909, Smirnov 1910b, Wendeler 1918, Szulczewski 1922, Stachowiak P. 1986); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1882, Smreczyński 1932); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smirnov 1910b); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Tarnów (Stefek 1939); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Pongrácz 1923, Smreczyński 1968b, Dieckmann 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Lentz 1876, Horion 1951); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Gutfleisch 1859, Seidlitz 1891, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)