Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, notowany ponadto z Danii i jednej południowej prowincji Finlandii. W Polsce występuje pospolicie prawdopodobnie w całym kraju, nie jest jednak jeszcze notowany ze Wzgórz Trzebnickich, z Sudetów Wschodnich i Kotliny Nowotarskiej. Zasiedla doliny rzek i potoków, łąki, pastwiska, miedze, wilgotne pobrzeża lasu, zarośla i torfowiska. Gatunek polifagiczny. Roślinami żywicielskimi są drzewa i krzewy liściaste oraz rośliny zielne; w piśmiennictwie były wymieniane olsze — Alnus Mill., topole — Populus L., wierzby — Salix L., czereśnia — Cerasus avium (L.) Moench, leszczyna — Corylus avellana L., pokrzywa zwyczajna — Urtica dioica L., ostrożeń polny — Cirsium arvense (L.) Scop., osty — Carduus L. i szczawie — Rumex L. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i przeżywają do września. Żerują na liściach, wygryzając na nich otwory i szczerby na brzegach. Kopulacja i składanie jaj odbywa się na początku sierpnia. Rozwój embrionalny trwa dwa-trzy tygodnie. Larwa żeruje na korzeniach i na młodych roślinach tuż nad glebą; zimuje w glebie na głębokości 5-12 cm. Przepoczwarczenie następuje w kwietniu. Stadium poczwarki trwa około trzech tygodni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1871, Lentz 1879, Helm 1880), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Münchberg 1936, Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Albien 1905, Gotwald 1968, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Riedel 1892, Riedel 1893, Schumann 1904, Schumann 1908, Tumm 1904, Albien 1905, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Kéler 1935b, Kuntze R. 1936, Kadłubowski i Czalej 1962, Bogucka-Kaster 1971, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. 1935e, Kuntze R. 1936, Feliksiak 1965, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Podlasie: Puszcza Knyszyńska — Dobrzyniewo (Lasoń A.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1891, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Rayski 1958); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Schnaider Z. 1974, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Smreczyński 1932, Rayski 1958, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Knutelski 1991); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Minda-Lechowska 1981, Wiech 1984, Wanat 1987, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Miczulski 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Minda-Lechowska 1981, Winiarska 1986, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Roztocze (Nowicki M. 1870, Reitter 1870, Tenenbaum 1913, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Tarnów (Stefek 1939); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1891, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Wachtl 1870, Letzner 1871, Stobiecki 1883, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1991); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Petryszak 1977); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1876); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Ch. salicicola Germ.