Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Tropiphorus ochraceosignatus Boheman in Schönherr, 1842
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w Alpach Wschodnich oraz na obszarach górzystych w Austrii Dolnej, Burgenlandzie, Słowacji i północnej części Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowe dawne wzmianki z ubiegłego stulecia o występowaniu tego gatunku na Ziemi Kłodzkiej nie znalazły potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Informacje z 1916 r. o zasiedleniu Beskidów i Śląska nie były uwzględnione później przez innych autorów. Prawdopodobnie na podstawie błędnego oznaczenia okazów wykazany przed przeszło stu laty z Gór Świętokrzyskich i Gruszczyc. Wzmiankę F. Osterloffa o występowaniu w Nowej Słupi powtarzali inni autorzy (Szujecki 1958b, Kuśka 1989c). O zasiedleniu Gór Świętokrzyskich wątpi Z. Cmoluch (1980). M. Łomnicki (1913) zaliczył tego ryjkowca omyłkowo do fauny Mazowsza na podstawie informacji F. Osterloffa o stanowisku leżącym na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. W kluczu do oznaczania ryjkowców krajowych S. Smreczyński (1966) nie uwzględnił omawianego gatunku. Bionomia tego gatunku jest słabo poznana; zasiedla tereny górzyste, w Austrii Dolnej spotykano go w kwietniu-czerwcu na czosnku niedźwiedzim — Allium ursinum L. i pod tą rośliną.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszczyce (Osterloff 1882); Nizina Mazowiecka (Łomnicki M.A. 1913); Góry Świętokrzyskie: Nowa Słupia (Osterloff 1882), Świętokrzyski Park Narodowy (Szujecki 1958b, Kuśka 1989c); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Reitter 1916); «Karpaty» (Horion 1951); «Beskidy» (Kolbe W. 1916b); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b)