Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Lixus) paraplecticus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący prawie całą Europę, w Fennoskandii docierający do koła podbiegunowego; sięga na wschód po Azję Mniejszą, Azję Środkową oraz przez Syberię aż po Amur. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko — notowano go z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju, przy czym z Mazowsza i Śląska Dolnego na podstawie znalezisk w ubiegłym stuleciu, dlatego też zasiedlenie współczesne tych obszarów winno być udokumentowane nowymi materiałami. Występuje na bagnistych pobrzeżach wód, wilgotnych łąkach, moczarach, przydrożach, w rowach, zaroślach i ogrodach. Pojaw postaci dojrzałych przypada na maj-październik. Jako rośliny żywicielskie podawane są różne gatunki z rodziny baldaszkowatych — Umbelliferae, najczęściej kropidło piszczałkowate — Oenanthe fistulosa L., potocznik wąskolistny — Berula erecta (Huds.) Coville, selery zwyczajne — Apium graveolens L. i trybule — Anthriscus Pers. Samica w maju składa jaja pojedynczo w tkanki łodygi. Larwa żeruje na wewnętrznej ściance łodygi, a przed przepoczwarzeniem buduje komorę z wiórków żerowiska. Bardzo ruchliwa poczwarka pojawia się w lipcu-sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Loew 1844, Schumann 1904, Schumann 1908, Tumm 1904, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1883, Smreczyński 1932); Podlasie: okolice Włodawy (Malkin B.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1858d), Nieszków (Gerhardt 1890b); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1852), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856), rezerwat Łężczak (Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska: Lublin (Cmoluch 1972); Roztocze: Rogóźno woj. Zamość (Tenenbaum 1913), okolice Zwierzyńca (Cmoluch 1972); Nizina Sandomierska: Hurko kolo Przemyśla (Trella 1934); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Stefek 1939); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «nad Baryczą» (Varendorff 1905)