Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Eulixus) iridis Olivier, 1807
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, wykazywany też z Danii oraz południowych prowincji Szwecji i Finlandii, sięgający na wschód po Iran i Azję Środkową oraz Syberię aż do Pacyfiku. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Z Mazowsza, Podlasia i Śląska notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat, dlatego też zasiedlenie tych krain winno być potwierdzone nowymi materiałami. Zamieszkuje mokre łąki, bagniste pobrzeża wód, moczary, rowy, wilgotne pastwiska, ogrody, pobrzeża lasu i zarośli. Żyje na roślinach z rodziny baldaszkowatych — Umbelliferae; w piśmiennictwie były wymieniane: barszcz zwyczajny — Heracleum sphondylium L., marek szerokolistny — Sium latifolium L., pasternak zwyczajny — Pastinaca sativa L., selery zwyczajne — Apium graveolens L., lubczyk ogrodowy — Levisticum officinale Koch, szczwół plamisty — Conium maculatum L., świerząbek bulwiasty — Chaerophyllum bulbosum L., arcydzięgiel litwor — Archangelica officinalis Hoffm., dzięgiel leśny — Angelica silvestris L., kropidło wodne — Oenanthe aquatica (L.) Poir., trybula leśna — Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. i szalej jadowity — Cicuta virosa L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu spotyka się od maja do września. Samice w czerwcu składają jaja na wewnętrzną ścianę łodygi. Larwy żerują wewnątrz łodygi, niekiedy przegryzają międzywęźla. Przepoczwarzenie odbywa się w końcu lipca lub na początku sierpnia, w komorze sporządzonej z włókien żerowiska i ekskrementów. Stadium poczwarki trwa 8-12 dni. Wylęgnięte imagines w sierpniu-wrześniu wygryzają otwór w ścianie łodygi i wydobywają się na zewnątrz.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Dargobądz na Wolinie (Malkin B.*); Pojezierze Pomorskie (Schmidt W.L. 1842b, Bach 1854, Lüllwitz 1916, Schmidt G. 1942); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Gotwald 1968), kolo Gołdapi (Lasoń A.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1904, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Cmoluch 1973b); Podlasie: Mrozy (Smreczyński 1932); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1973b, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1973b); Nizina Sandomierska: Tarnów (Stefek 1939); Beskid Wschodni: Bolestraszyce kolo Przemyśla (Trella 1934), okolice Przemyśla (Cmoluch 1973b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857); «Śląsk» (Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «nad Baryczą» (Varendorff 1905)