Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Eulixus) myagri Olivier, 1807
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony od Azji Zachodniej po środkową i południową część Europy, notowany ponadto z Danii i Finlandii. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazanym z nielicznych stanowisk położonych tylko w sześciu krainach, przy czym większość danych o jego występowaniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Zasiedla namuliste pobrzeża wód, wilgotne łąki, rowy, przydroża, słonawiska i żwirowiska. Jest oligofagiem, żerującym na roślinach z rodziny krzyżowych — Cruciferae. Jako rośliny żywicielskie są podawane przez większość źródeł: rzepicha ziemnowodna — Rorippa amphibia (L.) Bess., rzepicha austriacka — R. austriaca (Cr.) Bess., gorczycznik pospolity — Barbaraea vulgaris R. Br., rukiew wodna — Nasturtium officinale R. Br. i kapusta warzywna — Brassica oleracea L. Postacie dojrzałe spotykano od maja do października, głównie na powierzchni gleby i na niższych częściach roślin, dlatego też poławianie czerpakiem przynosi słabe rezultaty. Samica składa jaja w maju na łodydze rośliny, w wygryzione zagłębienia, następnie je zasklepia. Jaja są składane od podstawy łodygi aż do kwiatostanu. W każdej łodydze żeruje jedna larwa, która wędruje w dół aż do górnej części korzenia, rzadziej tylko do dolnej części łodygi. Larwa wygryza rdzeń, pozostawiając na zewnątrz tylko cienką ściankę. Przepoczwarczenie odbywa się w korzeniu, w lipcu lub sierpniu. Imago wylęga się w sierpniu lub wrześniu i pozostaje w komorze poczwarkowej, albo wygryza się na zewnątrz i zimuje w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1968b); Dolny Śląsk: okolice Wrocławia (Letzner 1863, Letzner 1868, Kania 1992); Górny Śląsk (Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny (Malkin B.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1968b, Lipa i in. 1977); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «dolina Odry» (Reitter 1870); «nad Baryczą» (Varendorff 1905)