Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Lixus (Eulixus) subtilis Boheman in Schönherr, 1836
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony od południowej części Europy Środkowej przez wschodnią i południowo-wschodnią część Europy po Kaukaz, Azję Mniejszą, Chiny i Mongolię. W Polsce należy do rzadkości — jest znany z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach. Zamieszkuje siedliska o charakterze kserotermicznym; bywa spotykany głównie na piaszczystych polach, miejscach ruderalnych, słonawiskach, w dołach po wybranym piasku i w ogrodach. Postacie dojrzałe pojawiają się w marcu-kwietniu i poławiane są do września. Zerują na roślinach z rodziny komosowatych — Chenopodiaceae. We wschodniej części areału występowania wyrządza szkody w uprawach buraków. Jako rośliny żywicielskie były podawane przez większość autorów: komosa biała — Chenopodium album L., komosa sina — Ch. glaucum L., komosa wonna — Ch. botrys L., komosa wielkolistna — Ch. hybridum L., łoboda nadbrzeżna — Atriplex litorale L., łoboda rozłożysta — A. patulum L., łoboda oszczepowata — A. hastatum L., łoboda gwiazdowata — A. roseum L., szarłat szorstki — Amaranthus retroflexus L., szpinak warzywny — Spinacia oleracea L. i burak zwyczajny — Beta vulgaris L. Samica w maju-czerwcu składa jaja na górną część łodygi i w ogonki liściowe. Na jednej roślinie może być osadzonych 8-10 jajs które są powleczone wydzieliną przez samicę. Larwy żerują początkowo pod naskórkiem, następnie wdrażają się głębiej w łodygę w kierunku szyi korzeniowej. Przepoczwarczenie następuje w lipcu w dolnej części łodygi. W sierpniu ukazują się młode chrząszcz, które opuszczają komory poczwarkowe i wędrują na rośliny, na których żerują, a jesienią poszukują kryjówek na zimowanie. Niektóre opóźnione w rozwoju larwy również zimują i przeobrażają się w marcu-kwietniu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Siekierki woj. Szczecin (Dieckmann 1983); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Smreczyński 1950), Warszawa (Smreczyński 1968b); Górny Śląsk: Przeczyce koło Dąbrowy Górniczej (Knutelski i Kubisz 1993b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Smreczyński 1968b, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Rytwiany (Varendorff 1917b), Góry Pieprzowe (Cmoluch i in. 1975); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)