Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Ortholixus) angustus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący południową, środkową i południowo-wschodnią część Europy, na wschód sięgający po Kaukaz, Azję Mniejszą i Azję Zachodnią. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w sześciu tylko krainach na podstawie materiałów zbieranych w ubiegłym stuleciu i na początku bieżącego wieku. Wzmianka o występowaniu tego gatunku w Ełku na Pojezierzu Mazurskim polegała niewątpliwie na pomyłce. Występuje na suchych łąkach, polach, pastwiskach, zboczach, miejscach ruderalnych i przydrożach. Pojaw postaci dojrzałych przypada na maj-czerwiec. Spotykano je na komosie białej — Chenopodium album L., komosie wielonasiennej — Ch. polyspermum L., buraku zwyczajnym — Beta vulgaris L., iglicy pospolitej — Erodium cicutarium (L.) L’Hérit goryczelach — Picris L., mniszkach — Taraxacum Zinn., jastrzębcach — Hieracium L. i brodawnikach — Leontodon L. Larwa żeruje w rdzeniu dolnej części łodygi lub w korzeniu brodawnika jesiennego — L. autumnalis L.; przed przepoczwarczeniem wywierca otwór wyjściowy, który zakrywa brunatnymi ekskrementami. W końcu lipca ukazują się pierwsze młode imagines.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910), Głogów (Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Rytwiany (Varendorff 1917b); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1986b, Petryszak 1982); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Smreczyński 1968b); Sudety Zachodnie: Jawor (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Winna Góra koło Przemyśla (Trella 1934), okolice Przemyśla (Smreczyński 1955, Smreczyński 1968b), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951, Smreczyński 1968b, Lohse 1983); «Prusy» (Siebold 1847, Gutfleisch 1859, Bach 1854, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Gerhardt 1866, Kuhnt 1912, Franz 1936, Horion 1936e, Horion 1951, Smreczyński 1968b, Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)