Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Ortholixus) elegantulus Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony od południowo-wschodniej Francji oraz Włoch poprzez południowo-wschodnią część Europy po Kaukaz, Anatolie i Syrię. W katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich notowany tylko z byłej Czechosłowacji (Lucht 1987). W Polsce w obecnych granicach nie stwierdzony, przez M. Łomnickiego (1913) zaliczony do fauny krajowej na podstawie danych odnoszących się do Lwowa (Mroczkowski i Stefańska 1992).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: