Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Ortholixus) tibialis Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany z Algierii, Włoch, Hercegowiny, Serbii, Słowacji i Polski. U nas należy do wielkich rzadkości faunistycznych — jest znany jedynie z pojedynczych stanowisk tylko w dwu krainach południowych. Bionomia, wymagania środowiskowe i rośliny żywicielskie nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: Jastków koło Lublina (Smreczyński 1968, Smreczyński 1973, Smreczyński 1976), okolice Lublina (Dieckmann 1983); Nizina Sandomierska: Smoczka koło Mielca (Smreczyński 1973, Smreczyński 1976); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)