Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Compsolixus) albomarginatus Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek od Azji Środkowej i Azji Mniejszej po środkową i południową część Europy (nie znany z Fennoskandii i Wysp Brytyjskich), notowany ponadto z Algierii i Tunezji. W Polsce dopiero niedawno odkryty na jednym tylko stanowisku kserotermicznym. Występuje w środowiskach o charakterze kserotermicznym — suchych wzgórzach, ugorach, miejscach ruderalnych i przydrożach. Żyje na rezedach — Reseda L.; nadto poławiano go na pszonaku drobnokwiatowym — Erysimum cheiranthoides L. i stuliszach — Sisymbrium L. Postacie dojrzałe spotykano od maja do września; prowadzą one aktywny tryb życia nocą, w dzień ukryte pod płożącymi się roślinami. Szczegóły rozwoju i stadia przedimaginalne nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: Biała Góra woj. Kielce (Petryszak 1991); Polska (Dieckmann 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)