Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Compsolixus) ascanii (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zasiedlający tylko Włochy (Dieckmann 1980, 1983). W dawnym piśmiennictwie był notowany z krajów środkowoeuropejskich i również zaliczany do fauny Polski (M. Łomnicki 1913, Smreczyński 1968b). Wszystkie dane o rozmieszczeniu L. (C.) ascanii (L.) w Polsce należy odnieść do gatunków pokrewnych — L. (C.) albomarginatus Boh. Albo L. (C) ochraceus Boh. (Mroczkowski i Stefańska 1992).
[tom 22]
Gatunek znany tylko z Włoch. W Polsce mimo licznych danych o występowaniu w kilkunastu krainach nie był zaliczony do chrząszczy krajowych. Informacja o występowaniu w Pieninach Centralnych (Petryszak 1982) odnosi się do Lixus albomarginatus Boh. (Knutelski i Petryszak 1995), inne doniesienia należy odnieść do tego gatunku lub pokrewnego Lixus ochraceus Boh. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu Lixus (Compsolixus) ascanii (L.) w zbiorowiskach kserotermicznych na Roztoczu winna być potwierdzona konkretnymi danymi.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Griep 1937, Griep 1939b, Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Polentz 1939b); Wzgórza Trzebnickie: Malin koło Trzebnicy (Polentz 1943); Górny Śląsk (Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1936e, Polentz 1940); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1986b); Roztocze (Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1924); Sudety Zachodnie: Nowa Ruda (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Beskid Sądecki (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: Łuczyce koło Przemyśla (Trella 1934); Pieniny (Petryszak 1982); Polska (Osterloff 1883, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b); «Pomorze» (Bach 1854); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884); Roztocze (Cmoluch i in. 1994)