Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Compsolixus) juncii Boheman in Schönherr, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek znany z Afryki Północnej i południowej Europy oraz z Syrii; chociaż dawniej notowano go z niektórych krajów w Europie Środkowej, również z Polski, obecnie nie jest włączony do spisów chrząszczy w faunach krajów środkowoeuropejskich (Dieckmann 1983, Lucht 1987). Zapewne omyłkowo był wykazany u nas w ubiegłym stuleciu z Oliwy i Modlina; S. Smreczyński (1968) oraz M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) nie zaliczyli tego ryjkowca do fauny Polski.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa (Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: Modlin (Osterloff 1883, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888); «Prusy Zachodnie» (Schilsky 1909)