Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Compsolixus) ochraceus Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w prawie całej Europie (z wyjątkiem Wysp Brytyjskich i Fennoskandii), notowany też z Afryki Północnej, Kaukazu, Azji Mniejszej i Azji Środkowej. Z Polski brak szczegółowych danych o zasiedleniu przez tego ryjkowca naszego kraju, natomiast niedawno ukazały się wzmianki ogólnikowe o występowaniu L. (C.) ochraceus Boh. w Polsce (Dieckmann 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992), prawdopodobnie przez odniesienie do tego gatunku części danych, opublikowanych pod nazwą L. (C.) ascanii (L.). Omawianego gatunku nie zalicza się jednak do fauny naszego kraju, dopóki nie zaistnieją udokumentowane, szczegółowe dane o jego występowaniu. Bionomia jest słabo poznana; postacie dojrzałe w Europie Środkowej spotykano od maja do początku października. Rośliny żywicielskie tego gatunku podawane są tylko z Francji, ale rosną one również w Polsce. Są to: czosnaczek pospolity — Raphanus raphanistrum L., występujący w lasach i cienistych zaroślach oraz rzodkiew świrzepa — Alliaria officinalis Andrz., rosnąca wśród zbóż i na ugorach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.