Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Lixus (Callistolixus) cylindrus (Fabricius, 1781)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, na wschód sięgający po Kaukaz, Azję Mniejszą i Iran. W Polsce ryjkowiec mało znany, notowany ogólnikowo z Podlasia oraz nielicznych stanowisk w czterech tylko krainach. Zasiedla suche łąki, nasłonecznione zbocza i widne zarośla. Postacie dojrzałe, podobne z wyglądu do kału ptasiego, żerują na goryszu pagórkowym — Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. i okrzynie szerokolistnym — Laserpitium latifolium L. Larwy żerują w łodygach lub ogonkach liściowych tych roślin. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu lub wrześniu. Imagines zimują w glebie, tylko później wylęgnięte chrząszcze pozostają w łodygach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie (Vorbringer 1896, Vorbringer 1902, Speiser 1927, Speiser 1928); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Varendorff 1905, Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1968b, Szujecki 1957, Szujecki 1959, Plewka 1981, Dieckmann 1983); Podlasie (Smreczyński 1968b); Wyżyna Lubelska: Puławy (Smirnov 1910b), Wymysłów woj. Tarnobrzeg (Cmoluch 1986b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Środkowa (Smreczyński 1968b); Polska Północna (Smreczyński 1968b); «Prusy» (Schilsky 1909, Reitter 1916, Horion 1951)