Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Lixus (Callistolixus) cylindrus (Fabricius, 1781)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, na wschód sięgający po Kaukaz, Azję Mniejszą i Iran. W Polsce ryjkowiec mało znany, notowany ogólnikowo z Podlasia oraz nielicznych stanowisk w czterech tylko krainach. Zasiedla suche łąki, nasłonecznione zbocza i widne zarośla. Postacie dojrzałe, podobne z wyglądu do kału ptasiego, żerują na goryszu pagórkowym — Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. i okrzynie szerokolistnym — Laserpitium latifolium L. Larwy żerują w łodygach lub ogonkach liściowych tych roślin. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu lub wrześniu. Imagines zimują w glebie, tylko później wylęgnięte chrząszcze pozostają w łodygach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Vorbringer 1896, Vorbringer 1902, Speiser 1927, Speiser 1928
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Varendorff 1905, Schumann 1908, Szulczewski 1922
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1968b, Szujecki 1957, Szujecki 1959, Plewka 1981, Dieckmann 1983
KFP 19 Podlasie Smreczyński 1968b
KFP 19 Wyżyna Lubelska Puławy Smirnov 1910b
KFP 19 Wyżyna Lubelska Wymysłów woj. Tarnobrzeg Cmoluch 1986b
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska Środkowa Smreczyński 1968b
KFP 19 Polska Północna Smreczyński 1968b
KFP 19 «Prusy» Schilsky 1909, Reitter 1916, Horion 1951