Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Dilixellus) algirus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek od Iranu i Afganistanu poprzez Azję Mniejszą i basen Morza Śródziemnego po środkową część Europy, notowany ponadto z Wysp Brytyjskich. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Zasiedla kserotermiczne zbocza, suche pastwiska, murawy i przydroża. Postacie dojrzałe występują od maja do sierpnia, głównie na roślinach z rodziny ślazowatych — Malvaceae, na przykład ślazie dzikim — Malva silvestris L, ślazówce turyngskiej — Lavatera thuringiaca, prawoślazie lekarskim — Althaea officinalis L.; obserwowano je również na bobie — Vicia faba L., ostrożeniu polnym — Cirsium arvense (L.) Scop., ostrożeniu błotnym — C. palustre (L.) Scop. oraz chabrach — Centaurea L.Imagines żerują na liściach, kwiatach i młodych pędach. Samica składa jaja do wnętrza łodygi. Larwa żeruje w rdzeniu, gdzie również ulega przeobrażeniu. Stadium poczwarki trwa około dwu tygodni. Imago zimuje w uschniętej łodydze albo w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Gotwald 1968, Wanat 1989); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Lubelska: Tyszowce (Mazur M. 1992); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Scholz R. 1935, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Kuhnt 1912, Franz 1936, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)