Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Dilixellus) fasciculatus Boheman in Schönherr, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek od Francji, środkowej i wschodniej części Europy aż po Mongolię, północne Chiny, Syberię (do wybrzeży Pacyfiku) i Wyspy Kurylskie. W Polsce należy do rzadkości. W okolicy Przemyśla łowiony w siedliskach ruderalnych, głównie na obrzeżach muraw kserotermicznych (M. Mazur*). Zasiedla słoneczne zbocza, pobrzeża lasów i zarośli, zręby, rowy, przydroża, przychacia i nieużytki Postacie dojrzałe spotykano od maja do lipca. Bionomia i przebieg rozwoju nie są znane; imagines były wyhodowywane z bylicy polnej — Artemisia campestris L.; w Alzacji spotykano je na wrotyczu pospolitym — Tanacetum vulgare L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955, Smreczyński 1955c, Smreczyński 1968b, Petryszak 1982), Dubiecko koło Dynowa, Winna Góra i Złota Góra koło Przemyśla (Mazur M.*); Polska (Tempére i Péricart 1989, Mroczkowski i Stefańska 1992)