Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Dilixellus) punctiventris Boheman in Schönherr, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w basenie Morza Śródziemnego i w środkowej części Europy, na wschód docierający do Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce ryjkowiec ten należy do rzadkości — notowano go z nielicznych stanowisk w tylko pięciu krainach położonych w zachodniej i południowej części kraju, przy czym większość danych o jego występowaniu opiera się na znaleziskach sprzed 1910 roku. Zasiedla mokre łąki, rowy, zarośla, przydroża i żwirowiska. Jako rośliny żywicielskie tego gatunku były podawane w piśmiennictwie: starzec wodny — Senecio aquaticus Huds., starzec Jakubek — S. jacobaea L., pępawa dwuletnia — Crepis biennis L. i gorczycznik pospolity — Barbaraea vulgaris R. Br. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do września. Larwy żyją w szyi korzeniowej i dolnej części łodygi, odżywiając się tkankami rdzenia; przed przepoczwarzeniem robią komorę poczwarkową z włókien żerowiska.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1910); Dolny Śląsk: Wrocław (Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Polentz 1936e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1929, Kuntze i Noskiewicz 1938, Mazur M. 1983); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955, Smreczyński 1955c, Petryszak 1982); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Smreczyński 1968b); «Śląsk» (Kraatz 1872, Kraatz 1876, Letzner 1873, Letzner 1876, Schilsky 1888, Gerhardt 1890b, Seidlitz 1891, Seidlitz 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze i Noskiewicz 1938, Horion 1951, Lohse 1983)