Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Lixus (Dilixellus) vilis (Rossi, 1790)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony od Kaukazu i Azji Mniejszej przez kraje śródziemnomorskie aż po południowe części środkowej Europy. W Polsce ryjkowiec mało znany, od 70 lat u nas nie poławiany; notowano go tylko z jednego stanowiska na Śląsku Dolnym i na tej podstawie wykazywany ogólnikowo ze Śląska. Wzmianka sprzed 120 lat o występowaniu w okolicach Tarnowa winna być potwierdzona nowymi materiałami. Zasiedla nasłonecznione zbocza, piaszczyste pola, przydroża i miejsca o charakterze ruderalnym. Larwa żeruje i odbywa rozwój w szyi korzeniowej iglicy pospolitej — Erodium cicutarium (L.) L’Hérit. Postacie dojrzałe występują od kwietnia do października, w ciągu dnia zwykle przebywając na glebie pod przyziemnymi liśćmi. Chrząszcze spotykano głównie na iglicy pospolitej, rzadziej na janowcach — Genista L., ostach — Carduus L, i dębach — Quercus L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1924); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Horion 1951, Smreczyński 1968b, Petryszak 1982, Dieckmann 1983, Lohse 1983); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)