Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Lixochelus) cardui Olivier, 1807
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący w basenie Morza Śródziemnego i w środkowej części Europy, na wschód docierający do Kaukazu, Azji Mniejszej i Iranu. W Polsce bardzo rzadko poławiany, notowany ogólnikowo z Prus oraz z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach, przy czym większość danych o jego występowaniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też współczesne występowanie tego gatunku na obszarze naszego kraju winno być potwierdzone nowymi materiałami. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie. Spotykano go od marca do lipca na suchych zboczach, pastwiskach, rumowiskach, przydrożach, miejscach ruderalnych, pobrzeżach lasu i zarośli. Larwy żerują w rdzeniu łodyg popłocha pospolitego — Onopordon acanthium L.; postacie dojrzałe żerują na tej roślinie i na oście nastroszonym — Carduus acanthoides L. oraz ostrożeniach — Cirsium Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: