Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Lixus (Lixochelus) cardui Olivier, 1807
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek występujący w basenie Morza Śródziemnego i w środkowej części Europy, na wschód docierający do Kaukazu, Azji Mniejszej i Iranu. W Polsce bardzo rzadko poławiany, notowany ogólnikowo z Prus oraz z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach, przy czym większość danych o jego występowaniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też współczesne występowanie tego gatunku na obszarze naszego kraju winno być potwierdzone nowymi materiałami. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie. Spotykano go od marca do lipca na suchych zboczach, pastwiskach, rumowiskach, przydrożach, miejscach ruderalnych, pobrzeżach lasu i zarośli. Larwy żerują w rdzeniu łodyg popłocha pospolitego — Onopordon acanthium L.; postacie dojrzałe żerują na tej roślinie i na oście nastroszonym — Carduus acanthoides L. oraz ostrożeniach — Cirsium Mill.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu: