Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Lixochelus) elongatus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący głównie w basenie Morza Śródziemnego oraz lokalnie i rzadko poławiany w środkowej części Europy, notowany ponadto z Turkmenii i Korei. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Zamieszkuje suche pola, pastwiska, ugory, przydroża, gruzowiska, miejsca ruderalne, nasłonecznione zbocza, pobrzeżalasu i zarośli. Pojaw postaci dojrzałych przypada na maj. Jako rośliny żywicielskie były podawane: oset zwisły — Carduus nutans L., oset kędzierzawy — C. crispus L., ostrożeń lancetowaty — Cirsium lanceolatum (L.) Scop. i ostrożeń polny — C. arvense (L.) Scop. Samica w czerwcu-lipcu składa jaja na szyi korzeniowej lub dolnej części łodygi ostu zwisłego. Jaja są układane w szeregach po 4-7 sztuk w podłużnych wygryzionych komorach i pokryte wiórkami. Larwy drążąc chodniki w różnych kierunkach na różnych piętrach łodygi niekiedy wyżerają całkowicie rdzeń. W jednej łodydze może się rozwijać do 20-30 larw. W sierpniu następuje przepoczwarczenie w szyi korzeniowej lub w górnej części korzenia w komorach sporządzonych przez larwy z wiórków żerowiska. Stadium poczwarki trwa około dwu tygodni. Młode chrząszcze zimują w komorach poczwarkowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bach 1854, Schilsky 1890); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żagań (Kolbe W. 1927); Wyżyna Małopolska: Rzeczniów woj. Radom (Osterloff 1883); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Starzawa koło Śłubna (Mazur M.*); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Łuczyce i Złota Góra koło Przemyśla (Mazur M.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Schilsky 1909); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1886); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)