Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lixus (Lixochelus) elongatus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący głównie w basenie Morza Śródziemnego oraz lokalnie i rzadko poławiany w środkowej części Europy, notowany ponadto z Turkmenii i Korei. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w sześciu krainach. Zamieszkuje suche pola, pastwiska, ugory, przydroża, gruzowiska, miejsca ruderalne, nasłonecznione zbocza, pobrzeżalasu i zarośli. Pojaw postaci dojrzałych przypada na maj. Jako rośliny żywicielskie były podawane: oset zwisły — Carduus nutans L., oset kędzierzawy — C. crispus L., ostrożeń lancetowaty — Cirsium lanceolatum (L.) Scop. i ostrożeń polny — C. arvense (L.) Scop. Samica w czerwcu-lipcu składa jaja na szyi korzeniowej lub dolnej części łodygi ostu zwisłego. Jaja są układane w szeregach po 4-7 sztuk w podłużnych wygryzionych komorach i pokryte wiórkami. Larwy drążąc chodniki w różnych kierunkach na różnych piętrach łodygi niekiedy wyżerają całkowicie rdzeń. W jednej łodydze może się rozwijać do 20-30 larw. W sierpniu następuje przepoczwarczenie w szyi korzeniowej lub w górnej części korzenia w komorach sporządzonych przez larwy z wiórków żerowiska. Stadium poczwarki trwa około dwu tygodni. Młode chrząszcze zimują w komorach poczwarkowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Szczecin Bach 1854, Schilsky 1890
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Żagań Kolbe W. 1927
KFP 19 Wyżyna Małopolska Rzeczniów woj. Radom Osterloff 1883
KFP 19 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870
KFP 19 Nizina Sandomierska Starzawa koło Śłubna Mazur M.*
KFP 19 Beskid Zachodni Ustroń Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 19 Beskid Wschodni Łuczyce i Złota Góra koło Przemyśla Mazur M.*
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Pomorze» Schilsky 1909
KFP 19 «Śląsk» Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «Galicja Wschodnia» Łomnicki M.A. 1886
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873