Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Larinus (Larinus) brevis (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Maroka, Algierii, Azji Mniejszej, Syberii i Korei. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych głównie w południowej części kraju, gdzie zresztą spotykany zwykle lokalnie, natomiast na Wyżynie Małopolskiej znajdowany często i miejscami bardzo licznie (M. Mazur*). Wzmianka sprzed przeszło stu lat o występowaniu tego gatunku w Ełku nie znalazła później potwierdzenia. Zasiedla suche łąki, pastwiska, wzgórza, słoneczne zbocza i jasne zarośla. Dziewięćsił pospolity — Carlina vulgaris L., dziewięćsił bezłodygowy — C. acaulis L. i dziewięćsił popłocholistny — C. onopordifolia Bess. są roślinami żywicielskimi omawianego gatunku. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie pod liśćmi, pojawiają się na roślinach w maju i przeżywają do sierpnia, młoda generacja wylęga się na początku września. Chrząszcze żerują na liściach, wygryzając w nich dziury. Samica w czerwcu-lipcu składa jaja na podstawie koszyczka kwiatowego. Larwa żeruje w koszyczkach na dnie, następnie w środkowej części, odkładając ekskrementy w górnej i dolnej części żerowiska. W jednym koszyczku mogą żerować najwyżej dwie larwy. Rozwój larwalny trwa około dwu-trzech tygodni. Przepoczwarczenie odbywa się w komorze między niewyżartą częścią koszyczka i ekskrementami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jakubów koło Głogowa (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1927), Doboszowice koło Ząbkowic Śląskich (Kania 1991b); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Smreczyński 1968b, Mazur M. 1983, Kuśka 1989c, Petryszak 1991); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch i Kowalik 1964, Smreczyński 1968b, Mazur M. 1983); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987); Sudety Zachodnie: Wojanów (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko, Złoty Stok (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Cmoluch 1965, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Trella 1938); Bieszczady (Cmoluch 1965, Petryszak 1982); Pieniny (Cmoluch 1965, Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Dieckmann 1983); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1968b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Smreczyński 1968b); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891)

Uwagi:
Pojezierze Mazurskie: Stanowiska wątpliwe