Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Larinus (Larinodontes) planus (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, sięgający na wschód po Kaukaz, Turkmenię i zachodni Kazachstan; notowany ponadto z Maroka, Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Norwegii. W Polsce ryjkowiec pospolity, występujący od wybrzeży Bałtyku aż po Sudety i Karpaty. Zasiedla pola, łąki, pastwiska, przydroża, suche zbocza, brzegi lasów i zarośli. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w kwietniu i trwa do września. Według danych z piśmiennictwa roślinami żywicielskimi są: dziewięćsił pospolity — Carlina vulgaris L., oset kędzierzawy — Carduus crispus L., oset nastroszony — C. acanthoides L., ostrożeń polny — Cirsium arvense (L.) Scop., ostrożeń lancetowaty -— C. lanceolatum (L.)Scop., ostrożeń błotny — C. palustre (L.) Scop., ostrożeń warzywny — C. oleraceum (L.) Scop., chaber driakiewnik — Centaurea scabiosa L. i chaber łąkowy — C. jacea L. Samica w maju-czerwcu składa jaja do wnętrza jeszcze zamkniętego koszyczka kwiatowego, po złożeniu jaja otwór zasklepia wydzieliną. Larwa żeruje na dnie koszyczka, w końcu lipca lub w sierpniu przepoczwarcza się w owalnej komorze, której ściany powleka sekrecją i wygładza. Młode chrząszcze ukazują się w sierpniu lub we wrześniu. Niektóre larwy opóźnione w rozwoju zimują i przeobrażają się dopiero w marcu następnego roku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Braniewo (Lentz 1861), Koszalin (Lüllwitz 1916, Hedicke 1918); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931), nadl. Dębno — rezerwat Kozielec (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1866, Lentz 1879), nadl. Wigry — rezerwat Wasilczyki (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Rottenberg 1868b, Osterloff 1883, Schumann 1908, Schmidt H. 1909b, Dittrich i Schmidt 1913, Szulczewski 1922, Gruhl 1933, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Kolbe W. 1907, Dittrich i Schmidt 1913, Pomorski 1984); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Schubert 1934); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Osterloff 1883, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Cmoluch i in. 1975); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1963, Winiarska 1986); Roztocze (Tenenbaum 1913, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i Łętowski 1987); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854); Beskid Zachodni (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1982); Tatry (Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Koch K. 1992, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Schilling 1845, Letzner 1871, Letzner 1883g, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Beskidy» (Roger 1856); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)