Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Larinus (Larinomesius) obtusus Gyllenhal in Schönherr, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w Europie Południowej i w południowej części Europy Środkowej, na wschód docierający do Kaukazu, Turkmenii i północnego Kazachstanu. W Polsce niedawno znaleziony na trzech stanowiskach w południowo-wschodniej części kraju, natomiast dawne wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Galicji, oparte na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, winny być potwierdzone nowymi materiałami dowodowymi. Zamieszkuje łąki, pastwiska, przydroża, suche zbocza, zarośla i nasypy kolejowe. Żeruje na różnych gatunkach z rodzaju chaber — Centaurea L., z wymienionych w piśmiennictwie sześciu gatunków żywicielskich w Polsce występuje chaber łąkowy — Centaurea jacea L. i chaber wełnisty — C. solstitialis L. Postacie dojrzałe spotykano od maja do sierpnia. W końcu maja do koszyczka, między pojedyncze kwiatki, samica składa jaja, przyklejając je lepką wydzieliną. Wjednym koszyczku może wystę­pować do pięciu larw. Larwa odżywia się nasionami i włoskami puchu kielichowego. Przed przepoczwarczeniem wytwarza cienki, twardy, pionowo stojący kokon. W połowie sierpnia młode imago wygryza otwór w kokonie i wydostaje się na zewnątrz.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: