Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Larinus (Larinomesius) obtusus Gyllenhal in Schönherr, 1836
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w Europie Południowej i w południowej części Europy Środkowej, na wschód docierający do Kaukazu, Turkmenii i północnego Kazachstanu. W Polsce niedawno znaleziony na trzech stanowiskach w południowo-wschodniej części kraju, natomiast dawne wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Galicji, oparte na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, winny być potwierdzone nowymi materiałami dowodowymi. Zamieszkuje łąki, pastwiska, przydroża, suche zbocza, zarośla i nasypy kolejowe. Żeruje na różnych gatunkach z rodzaju chaber — Centaurea L., z wymienionych w piśmiennictwie sześciu gatunków żywicielskich w Polsce występuje chaber łąkowy — Centaurea jacea L. i chaber wełnisty — C. solstitialis L. Postacie dojrzałe spotykano od maja do sierpnia. W końcu maja do koszyczka, między pojedyncze kwiatki, samica składa jaja, przyklejając je lepką wydzieliną. Wjednym koszyczku może wystę­pować do pięciu larw. Larwa odżywia się nasionami i włoskami puchu kielichowego. Przed przepoczwarczeniem wytwarza cienki, twardy, pionowo stojący kokon. W połowie sierpnia młode imago wygryza otwór w kokonie i wydostaje się na zewnątrz.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu: