Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Bothynoderes punctiventris (Germar, 1824)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozpowszechniony od Turkmenii i Kaukazu przez Półwysep Bałkański i południowo-wschodnią Europę po Czechy, Słowację, Austrię i Niemcy; notowany poza tym z Chin. W Polsce dotychczas nie stwierdzony, ale może być znaleziony w południowej części kraju, gdyż notowano go z Czech i Słowacji, gdzie lokalnie występuje pospolicie. Zasiedla gleby suche, głównie gliniaste i lessowe, których wilgotność nie przekracza 20%; występuje na polach, pastwiskach, suchych łąkach, miedzach i miejscach ruderalnych. Gatunek polifagiczny — roślinami żywicielskimi są: burak zwyczajny — Beta vulgaris L., szpinak warzywny — Spinacia oleracea L., solanka kolczysta — Salsola kali L., sodówka nadmorska — Suaeda maritima (L.) Dum. oraz gatunki należące do rodzajów: komosa — Chenopodium L., łoboda — Atriplex L., mietelnik — Kochia Roth, portulaka — Portulaca L. i gwiazdnica — Stellaria L. Zarówno imagines, jak i larwy, są szkodnikami w uprawach buraka cukrowego. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie, w komorach poczwarkowych na głębokości 5-15 cm, pojawiają się zwykle w kwietniu i wędrują na rośliny żywicielskie, gdzie w ciągu dnia żerują na liściach, wyżerając na ich brzegach nieregularne karby; z nadejściem nocy kryją się pod roślinami. Od połowy maja do końca lipca samice składają jaja pojedynczo do gleby, dziennie do 5 sztuk, a w ciągu swego życia do około 750. Larwy żerują początkowo na małych korzeniach, następnie przechodzą na grubsze, gdzie wygryzają powierzchniowe, rynienkowate chodniki, przebiegające w różnych kierunkach, szerokości 4-6 mm; na jednym korzeniu buraka niekiedy może żerować 10-30 larw. Całkowity rozwój od jaja do imago trwa około 9-10 tygodni.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1895, Gerhardt 1895b); Polska (Kulwieć 1907); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884)