Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Leucosomus pedestris (Poda, 1761)
Opis w KFP:
[tom 19]
Bardzo rzadko i sporadycznie znajdowany gatunek w Europie Południowej oraz w południowej części Europy Środkowej. W Polsce należy do wielkich rzadkości. Notowany z pojedynczych stanowisk w trzech krainach południowych, przy czym z Wyżyny Lubelskiej na podstawie znaleziska sprzed przeszło stu lat. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne wzmianka sprzed przeszło stu lat o występowaniu w Olsztynie wydaje się być niewiarygodna. Występuje na otwartych terenach kserotermicznych, głównie na glebach wapiennych i gipsowych; postacie dojrzale poławiano od maja do września, zazwyczaj na polach, pastwiskach, suchych murawach, rzadziej na wrzosowiskach i polanach śródleśnych. Bionomia jest poznana fragmentarycznie; we Francji żerujące imagines obserwowano na dolnej stronie liści marchwi zwyczajnej — Daucus carota L. (Hoffmann 1950).
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Lentz 1857, Lentz 1879); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1960, Smreczyński 1968b, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska: Białopole koło Hrubieszowa (Wańkowicz 1878); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1886); «Prusy» (Seidlitz 1875, Schilsky 1888)

Uwagi:
Pojezierze Mazurskie: Stanowiska wątpliwe