Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chromoderus fasciatus (Muller, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), na wschód docierający do Syberii i Azji Mniejszej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych parti górskich, nie jest jednak znany z wielu krain, a z niektórych notowany na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia. Zasiedla głównie otwarte środowiska na suchych piaszczystych glebach — pastwiska, ugory, miedze, miejsca ruderalne, słonawiska i doły po wybranym piasku. Jako rośliny żywicielskie bywają podawane: rdest powojowy — Polygonum convolvulus L., komosa wonna — Chenopodium botrys L., komosa biała — C. album L., komosa wielkolistna — Ch. hybridum L., komosa siwa — Ch. glaucum L., łoboda rozłożysta — Atriplex patulum L., łoboda nadbrzeżna — A. litorale L., łoboda oszczepowata — A hastatum L., łoboda gwiazdowata — A. roseum L., solanka kolczysta — Salsola kali L. i burak zwyczajny — Beta vulgaris L. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do października; są one aktywne nocą, w ciągu dnia kryją się w kępach trawy, pod kamieniami i leżącymi liśćmi na ziemi. Samica od połowy maja do połowy czerwca składa jaja na górną część korzenia. W następstwie żerowania larwy powstaje na korzeniu galas długości około 2-4 cm i 1-1,5 cm szerokości Przepoczwarczenie odbywa się w galasie. Młode imagines po wygryzieniu otworu w galasie ukazują się na roślinach żywicielskich od początku sierpnia; spotykano je jeszcze na nich w październiku. Zimowanie odbywa się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Griep 1937); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879), nadl. Rajgród — rezerwat Czerwone Bagno (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1882, Schumann 1908, Schmidt H. 1909b, Schmidt H. 1918b, Dittrich i Schmidt 1911, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Szulczewski 1928, Szulczewski 1953); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932); Podlasie: Puszcza Knyszyńska — Pietrasze (Lasoń A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Szulczewski 1931b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: nadl. Jędrzejów (Karczewski 1961), Łódź (Wanat 1987), Pińczów (Mazur M.*); Wyżyna Lubelska: Osiny koło Puław (Honczarenko 1964); Roztocze (Nowicki M. 1870, Łomnicki M.A. 1886, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)